Bó hoa sinh nhật của Flower box sẽ được sáng tạo kiểu hoa, kiểu bó sao cho tùy thuộc vào sở thích của người được tặng, tone màu đa dạng và kiểu bó cũng đa dạng hơn. Hoa cũng thường được chọn những hoa ý nghĩa về sự may mắn, như ý và có màu nhã nhặn tươi sáng.