sweet-benefit

Là một trong những dự án kết nối doanh nghiệp nổi bậc của Flower box. Từ dự án này, khách hàng của quý đối tác, cũng như quý đối tác, những người đồng hành thân thiết và tin cậy, sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt từ Flower box. Dự án chính là cầu nối của Flower box với doanh nghiệp để cùng nhau chăm sóc khách hàng và khai thác thị trường tiềm năng.