Để chăm sóc & phục vụ Khách hàng tốt hơn, kể từ ngày 11/09/2018, Flower box bắt đầu chương trình khách hàng đăng ký hội viên trên website hoặc tại các cửa hàng, tương ứng với nhiều quyền lợi đặc biệt. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Các hạng hội viên & ưu đãi:
 • Standard member: Khách hàng mua hoa lần đầu, đăng ký là hội viên, được giảm 5% cho lần đặt hoa thứ 2.
 • Classic member: Khách hàng hạng Standard sau 5 lần đặt hoa, được thăng hạng Classic & giảm 10% cho tất cả các lần đặt hoa tiếp theo.
 • Diamond member: Được giảm 17% cho tất cả các đơn hàng, áp dụng cho các trường hợp:
  • Khách hàng hạng Classic đặt hoa có tổng giá trị là 10tr
  • Khách hàng hạng Classic có đơn hàng phát sinh đột xuất 10tr
  • Là các Khách hàng VIP hiện tại

     2. Lưu ý

 • Mức ưu đãi cho khách hàng thân thiết sẽ không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Khách hàng vui lòng cung cấp đúng thông tin đã đăng ký khi mua hoa để được áp dụng ưu đãi.
 • Thời gian tích lũy để thăng hạng của từng hạng hội viên chỉ được tính tới hết tháng 12 của năm

     3. Hình thức đăng ký:

 • Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp lên phiếu đăng ký hội viên tại các cửa hàng của Flower box theo mẫu bên dưới:                                                           Phieu DK
 • Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp tại đây: