LỚP HỌC CẮM HOA DÀNH CHO NHÂN VIÊN KIS

Flower box đã hỗ trợ KIS mở lớp học cắm hoa nghệ thuật cho nhân viên của KIS. Buổi học diễn ra với sự hướng dẫn của nghệ nhân cắm hoa nhiều kinh nghiệm của Flower box. Qua buổi học, các học viên đã trang bị cho mình thêm những kỹ năng về cắm hoa và làm đẹp không gian bằng những bình hoa. Flower box luôn sẵn sàng hợp tác cùng các đơn vị, doanh nghiệp để mở những lớp học cắm hoa cho nhân viên.