FLOWER BOX COMPANY TRIP 2013

Sau những ngày tháng làm việc căng thẳng, Flower box đã tổ chức cho tất cả nhân viên một chuyến nghỉ mát tại Đà Nẵng với nhiều hoạt động thư giãn. Đây cũng là dịp để cảm ơn các thành viên đã luôn nổ lực và làm việc hết mình trong thời gian qua. Chúc mọi người có một tinh thần sảng khái để cùng nhau gắn bó và phát triển Flower box.